e-Fatura nedir? Nasıl geçiş yapılır?


e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip yasal düzenlemelerle belirlenmiş bir format ile standart hale getirilmiş, değiştirilemezliği mali mühürle ve zaman damgası ile garantilenmiş, fatura tarafları arasında, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan güvenli elektronik belgedir.
E-Fatura uygulamasının amacı tek GİB tarafından belirlenen standartlara göre satıcı ve alıcı arasında güvenli ve zaman,maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

Maliyet
• Basım maliyeti yoktur.
• Kargo Gönderim maliyeti yoktur.
• Arşiv maliyeti yoktur.
• İşgücü maliyetini azaltabilir.
Zaman Tasarrufu
• Fatura gönderimi ve onayı birkaç dakika içerisinde tamamlanır.
• Gelen ve giden faturaların, şirketlerin nakit akış planına dahil olma sürelerini kısaltır.
• Gerektiğinde faturaların ibrazı kolay ve hızlıdır.
Minimum Hata
• Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata ihtimalini en aza indirir.
• Faturaya ilişkin bilgilerin hemen kontrolü, doğrulanması ve uyuşmazlık çözümü kolaydır.
Faturalara Kolay Erişim
• Gelen ve giden faturaların elektronik olarak saklanması ile faturalara istenildiği zaman kolaylıkla erişim sağlanır.
Çevre Koruma
• Kağıt fatura oluşturmak için kesilen ağaç sayısını azaltarak çevreyi korur.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.Bu nedenle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğleri ile E-fatura uygulamasına ait usul ve esas, standart ve düzenlemeler yapmıştır.

GİB Portal Üzerinden
Günlük fatura alış, verişi fazla olmayan küçük işletmeler ve e-fatura uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan mükellefler, e-fatura göndermek ve almak için GİB web portalı kullanabilirler.
Doğrudan Entegrasyon İle
Firmalar, aracı entegratör olmadan kendi bilgi işlem alt yapısı ve yazılımını kullanarak e-fatura sistemini kullanabilirler. Fatura gönderme / alma işlemlerinde kendilerine ait mali mührü kullanır ve faturaları kendi arşivleme sistemlerinde arşivlenerek saklarlar.
Doğrudan Entegrasyon yöntemi, firmaya ek gider bütçesi çıkartması ile birlikte, insan kaynağı gücünü ve zamanını fazlası ile kullanmaktadır.
Özel Entegrasyon Hizmeti İle
GİB Özel Entegrasyon izni alan özel entegratörlerin teknik yeterliliğe sahip bilgi işlem sistemi vasıtası ile, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler ile kayıt olmak isteyen mükelleflere, e-fatura yazılım ve donanım altyapı uygulaması ile elektronik fatura gönderme / alma hizmeti sunmaktadır.

  • e-fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcılar e-fatura gönderebilir.
  • e-fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcılardan e-fatura alınabilir.
  • Sistem üzerinden gönderilen ve alınan faturalar arşivlenebilir ve istendiği zaman ibraz edilebilir.
  • e-fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcılar, sisteme kayıtlı olmayan alıcılara matbu fatura kesebilirler.

gibi nedenlerden dolayı, fatura işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların e-fatura yazılım sistemine kayıt olması gerekmektedir.

e-fatura sistemine kayıt olmak isteyen kullanıcıların, GİB’e yazılı başvuru yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi ve Mali Mühür Sertifikası alması gerekmektedir.

Entegrasyon
Firma içerisinde kullanmış olduğunuz muhasebe yazılımınız (ERP), entegratörün e-fatura sistemi Web Service / Konnektör ile entegre olur. Entegre olan bu sistemler şirket içerisinde kullanmaya alışık olduğunuz düzeni bozmadan, e-fatura alış, verişi yapmanızı sağlar.

Web Portal
İnternet erişiminin olduğu her yerden 7/24 ulaşabileceğiniz ve gerekli işlemleri yapabileceğiniz bir ara yüzdür. Portal üzerinden fatura oluşturabilir, gönderip / alabilir, toplu fatura yükleyebilir, fatura arama yapabilir, faturaları PDF olarak görüntüleyebilir / indirilebilir vb. işlemlerin hepsini gerçekleştirebilirsiniz.

Web Portali, işlemlerinizi kolaylıkla, hızlı ve efektif olarak gerçekleştirmenizi sağlayacak kullanıcı dostu portal arayüzüne sahiptir.

GİB web portalı kullanma veya doğrudan entegrasyon kullanma tercihinde bulunmayan firmaların tercih etmiş olduğu çözümdür.

elektronikfaturam.com, anlaşma yaptığı mükellefler için güvenli kullanıcı hesapları açılmasını ve bu mükelleflerin faturalarını GİB sistemi üzerinden alıcıya yönlendirilmesi için özel entegratörlerin arayüzünü kullanmasını sağlar. Fatura gönderme ve alma anlaşması yapılan mükelleflerin VKN / TCKN bilgisini hizmete başlamadan önce web servisler üzerinden GİB’e iletilmesini özel entegratörler arcılığıyla yapılmasını sağlamaktadır.
Özel entegratörler, mükellefler ile GİB arasındaki bütün iletişimi sağlayan taraftır. Oluşturulan faturayı entegratörler GİB sistemine iletir, gerekli sorgulamaları yapar ve mükellefe dönüş yapar.

elektronikfaturam.com, e-fatura’ya geçişleriyle birlikte kuulanıcıların e-fatura ile ilgili tüm süreçlerindeki en iyi rehberi, en güvenilir çözüm ortağı ve teknoloji sağlayıcısı olmaktadır.

E-fatura özel entegrasyon hizmeti ile, kullanıcıların bilgileri ve etik değerleri güvence altına alınır, korunur ve saklanır.