e-İmza nedir?

Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

 • Islak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
 • Elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.
 • Elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.
 • Gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına e-imza oluşturulamaz.

e-İmzanın Getirdikleri;

 • Kimlik Doğrulama
 • Bütünlük
 • İnkar Edilmezlik

e-İmza Nasıl Alınır ?

E-imza oluşturmak için kullanılacak olan Nitelikli Elektronik İmza Sertifikaları 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirimini yapmış yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara (ESHS) yapılacak başvuru ile alınabilir.

Avantajları ;

 • Hukuki Geçerlilik ; Islak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
 • Veri Bütünlüğü Sağlar ; e-İmza ile imzalanan verinin içeriğinin değişmediğini garantiler.
 • Kimlik Doğrulama ve İnkar Edilmezlik ; Elektronik ortamda imzalanan verininkişiye ait olduğunu ve inkar edilmeyeceğini garantiler.
 • Tasarruf ; Zaman ve İşgücünden tasarruf sağlar.