İhracat ve Tax Free e-Fatura nedir?

İhracat ve yolcu beraberi eşya (tax free) faturaları 01/07/2017 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-Fatura kapsamında gönderilecektir. Bu kapsamda düzenlenen ihracat faturaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir.

e-Fatura kapsamında düzenlenen Yolcu Beraberi Eşya faturaları (tax free) onay için gümrük çıkış memurunun ekranına düşecektir. Onaylanan faturalar ile uygulama yanıtı vergi iadesi ödemesi için yetkili aracı kurumların sistemine düşecektir.